et | en

MTÜ BSides Tallinn

Mittetulundusühingu BSides Tallinn eesmärk on edendada infoturbealaste teadmiste vahetamist Eestis, korraldada üritust BSides Tallinn ja viia läbi muid tegevusi, mis toetavad ühingu eesmärgi täitmist.

Rekvisiidid

MTÜ BSides Tallinn
Juriidiline aadress: Sütiste 6-8, 13414 Tallinn, Eesti
E-post: info -at- bsides.ee
Registrikood: 80597934
KMKR: EE102382697
IBAN: EE147700771006332072

Löö kaasa

MTÜ BSides Tallinn tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. MTÜ juhatus ei saa oma tegevuse eest tasu ja meie põhitegevusteks olevate ürituste korraldamisega tegelevad vabatahtlikud.

Kui sa soovid MTÜ tegevust aidata ürituse korraldamise, turunduse ja teavituse, logistika, raamatupidamise, annetuste kaasamise või lihtsalt vabatahtliku tööga, ootame sind appi.

Tegevused

BSides Tallinn loomise taga oli soov korraldada Eesti infoturbekogukonnale kohtumisi, mis oleks avatud kõigile huvilistele. Selleks valisime maailmas levinud infoturbeürituste formaadi BSides, kus kohalik kogukond otsustab ja korraldab ise kõige sobivama vormi kogemuste ja teadmiste jagamiseks.

Meie puhul on selleks sündmus BSides Tallinn, mis koosneb kogukonna valitud ettekannetest ja muudest tegevustest ühise läbikäimise suurendamiseks.

Töökorraldus

MTÜ BSides Tallinn eesmärk on korraldada avatud üritusi kõigile. Kogukond ei tähista mitte välistavat piiri, mille järgi piiratakse osavõttu, vaid avatud uksi kõigile, kes tunnevad infoturbe vastu huvi. Näeme oma tegevust avalikes huvides heategevusliku tööna. Soovime suurendada uurimistöö, teadmiste ja kogemuste jagamist erinevate gruppide vahel, nt avalik ja erasektor, haridusasutused, kodanikuühendused, eksperdid ja vabakutselised. Toetame vähemate ressurssidega inimeste ja organisatsioonide oskuste ja teadmiste tõstmist vabatahtlikest infoturbespetsialistide panusega.

Rahastamine ja annetused

Ühing rahastab tegevusi annetustega, sponsorlusega ja piletimüügiga. MTÜ juhatus ja ürituste korraldajad tegutsevad vabatahtlikkuse korras ja ei saa töötasu ega muid rahalisi hüvesid.

MTÜ BSides Tallinn on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

Juhatus

MTÜ BSides Tallinn juhatusse kuuluvad Aigar Käis, Hans Lõugas ja Liisa Tallinn.